Line
tel

วาล์วไฮดรอลิก (Hydraulic Valves)

ผู้นำในการให้บริการงานด้านไฮดรอลิก

 • ออกแบบและตรวจเช็คระบบไฮดรอลิก โดยทีมงานผู้เชียวชาญ
 • ออกแบบสร้างและซ่อม กระบอกไฮดรอลิก
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
 • รับออกแบบและผลิต Subplate ตามความต้องการของลูกค้า
 • รับแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพในระบบไฮดรอลิก
นิวแอนด์ไฮด์จำหน่ายวาล์วไฮดรอลิก ยี่ห้อ Rexroth และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Rexroth Thailand) logo PN M  rexroth logo M

วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valves)

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้าแบบตรงหรือ โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Pilot operated directional control hydraulic valve) วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 4401, CETOP, DIN 2430, NEPA ใช้สำหรับควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบที่มีแรงดันและอัตราการไหลที่สูง


วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional control valves)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางที่ต้องการ เพื่อนำไปควบคุม Actuator เช่น กระบอกสูบ หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิกให้หยุดหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยวาล์วควบคุมทิศทางสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามการควบคุม

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้าแบบตรงหรือ โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Pilot operated directional control hydraulic valve)

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 4401, CETOP, DIN 2430, NEPA ใช้สำหรับควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าในการดึงก้านวาล์วให้เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำมัน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 02, 03, 04, 06, 10 โดยการเลือกขนาดของวาล์วควบคุมทิศทางจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของปั๊มเป็นหลัก โดยวาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบที่มีแรงดันและอัตราการไหลที่สูง

วาล์วควบคุมทิศทางแบบทางกล (Manual operate valves)

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบมือโยกใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้การโยกมือโยกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของก้านวาล์วเพื่อกำหนกทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก โดยวาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบมือโยกจะมีทั้งแบบล๊อคตำแหน่ง (Ball locking) และ แบบดันกลับด้วยสปริง (Spring return) โดนวาล์วลักษณะนี้มักจะพบในระบบที่เคลื่อนที่ เช่น ในรถ หรือเรือ เนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และสะดวกในการควบคุมการทำงาน

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบกลไก (CAM-Operated directional control hydraulic valve)

วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางแบบกลไกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 4401, CETOP, DIN 24340, NFPA แบบกลไกใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้กลไกภายในเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมัน โดยจะมีทั้งแบบปกติเปิด (NO) และ ปกติปิด (NC)


วาล์วกันกลับ (Check valves)

วาล์วไฮดรอลิกกันกลับหรือเช็ควาล์ว (Non-Return valve หรือ Check valve) เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่บังคับให้การไหลของน้ำมันเป็นไปในทิศทางเดียว ไม่ให้เกิดการไหลย้อนกลับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ โดยวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วจะทำงานโดยความดันจากทางเข้าดันให้ตัวลิ้นยกขึ้น เมื่อความดันที่ทางเข้าลดลงวาล์วก้จะปิด ทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ วาล์วไฮดรอลิกกันกลับหรือเช็ควาล์วจะแบ่งออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆคือ

  1. Swing check valve วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วลักษณะนี้ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีแรงต้านการไหลน้อยขณะเปิดวาล์วสุด ใช้ในการติดตั้งกับระบบท่อ หรือ ไลน์ ที่ไม่ต้องการให้แรงดันลดลงมาก หากนำไปใช้กับของเหลว จะสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนละแนวตั้ง โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
Swing-check-valve
รูป Swing check valve
 1. Lift check valve วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบแนวตั้ง และ แบบแนวนอน
  • วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วแบบแนวนอน วาล์วกันกลับแบบนี้ ใช้กันมากในระบบที่มีการไหลย้อนกลับบ่อยๆ เนื่องจากวาล์วแบบนี้ออกแบบมาให้มีความเงียบ และ ทนแรงกระแทกได้ดี
  • วาล์วไฮดรอลิกหรือเช็ควาล์วแบบแนวตั้ง วาล์วกันกลับแบบนี้ มีลักษณะการทำงานและรูปร่างคล้ายกับแบบแนวนอน แต่ต่างกันตรงที่ ตัวท่อจะวางในแนวตั้งนั่นเอง
  lift-check-valve
  รูป Lift check valve
 2. Ball check valve วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วชนิดนี้ ออกแบบมาให้ใช้กับของไหลที่มีความหนืดมาก และ ของไหลที่มีสารเจือปนมาก วาล์วชนิดนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับท่อที่เป็นแนวนอน และแนวตั้งได้อย่างดีเยี่ยม และยังใช้กับระบบที่มีการไหลย้อนกลับบ่อยๆ เนื่องจากวาล์วชนิดนี้ออกแบบมาให้มีความเงียบ และ ทนแรงกระแทกได้ดี โดยขณะที่ทำงาน ลูกบอลจะหมุนไปรอบๆ ทำให้มีการสึกเท่ากันทั่วลูกบอลนั่นเอง
Ball-check-valve
รูป Ball check valve